A- A A+

BEZPIECZEŃSTWO UCZNIÓW I PRACOWNIKÓW


wykrSzanowni Rodzice,
Mając na względzie bezpieczeństwo uczniów i pracowników szkoły od dnia 01.09.2020 r. do odwołania na terenie szkoły mogą przebywać jedynie uczniowie i pracownicy szkoły. Rodzice odprowadzający swoje dzieci pozostają poza terenem budynku. Wyjątek stanowią rodzice uczniów klas pierwszych, którzy w okresie adaptacyjnym, tj. przez pierwsze dwa tygodnie września mogą wejść na teren budynku szkoły ze swoim dzieckiem, przy założeniu, że dziecku może towarzyszyć jeden rodzic mający zasłonięte usta i nos, który wcześniej obowiązkowo zdezynfekował ręce.
Na terenie szkoły w przestrzeni publicznej (ciągi komunikacyjne, korytarze, toalety, szatnia, itp.) uczniowie muszą mieć zasłonięte usta i nos, natomiast w salach lekcyjnych/gabinetach specjalistów o konieczności zasłaniania ust i nosa przez ucznia decyduje nauczyciel prowadzący zajęcia.
Z poważaniem
Dyrektor Szkoły
Anna Krasowska

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII KORONAWIRUSA SARS-COV-2 - do pobrania

aktywna-tablica-2-150x150   logo  logo gios  szkolawchmurze microsoft logotype-1536x626