A- A A+

ZAPISY DO KLASY I NA ROK SZKOLNY 2023/2024 DZIECI ZAMIESZKAŁYCH W OBWODZIE SZKOŁY

Szanowni Rodzice,
Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 21 im. H. Sienkiewicza w Gliwicach ogłasza zapisy dzieci, zamieszkałych w obwodzie szkoły, do klasy I na rok szkolny 2023/2024.
Od 1 września 2023 roku naukę rozpoczną:

  • dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2016) – objęte obowiązkiem szkolnym,
  • dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2017) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok, w którym ma rozpocząć naukę w szkole lub posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Wypełnioną oraz podpisaną przez oboje rodziców kartę zapisu można składać w sekretariacie (II piętro) od 1.03.2023 w godz. 8.00 – 15.00.
Druk karty zapisu można pobrać ze strony internetowej lub na portierni szkoły.
Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami. Rekrutacja dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły rozpocznie się 8.05.2023 r.

Karta zgłoszenia dziecka do klasy I - do pobrania 

Wykaz ulic w obwodzie SP 21

aktywna-tablica-2-150x150   logo  logo gios  szkolawchmurze microsoft logotype-1536x626