A- A A+

SZKOŁA W CHMURZE

szkolawchmurze microsoft logotype-1536x626

SPzOI 21 Szkołą w Chmurze Microsoft!
Z przyjemnością informujemy, że nasza szkoła otrzymała tytuł Szkoła w Chmurze Microsoft.
Szkoły biorące udział w programie mają dostęp do najnowszego oprogramowania Microsoft. Każdy uczeń i nauczyciel może bezpłatnie korzystać zarówno w szkole jak i w domu z usługi Office 365, która obejmuje m.in. programy Word, Excel, PowerPoint, OneDrive, OneNote, Outlook, Forms, Skype, Microsoft Teams.
Szkoła w Chmurze Microsoft to:

  • szkoła bazująca na technologii Microsoft, jednocześnie integrująca nowe modele uczenia się i nauczania, oraz sposoby komunikacji i współpracy pomiędzy nauczycielami, pracownikami, uczniami i rodzicami,
  • szkoła, w której kadra pedagogiczna odgrywa kluczową rolę i jest gotowa na doskonalenie warsztatu pracy z wykorzystaniem nowych technologii, a także ucząca, jak z tej technologii korzystać w procesie zdobywania wiedzy i kompetencji przez uczniów,
  • szkoła przygotowująca uczniów do aktywnego i mądrego wykorzystywania technologii na każdym etapie edukacji. To także szkoła, która koresponduje ze zmianami ekonomicznymi i społecznymi, a przez to przygotowuje swoich uczniów do aktywnego podejmowania wyzwań edukacyjnych i zawodowych po opuszczeniu szkoły.

Korzyści z udziału w programie:

  • dołączenie do ogólnopolskiej sieci Szkół w Chmurze Microsoft,
  • wyróżnienie dla szkoły potwierdzone certyfikatem oraz tabliczką Szkoła w Chmurze Microsoft,
  • zaproszenie do światowych programów Microsoft Innovative Educator Expert (globalna sieć innowacyjnych nauczycieli) i Microsoft Showcase School (globalna sieć modelowych szkół),
  • dostęp do szkoleń i materiałów dla nauczycieli na platformie Microsoft Educator Centre.

Poprzez uczestnictwo w programie pragniemy rozwijać u naszych uczniów i nauczycieli kompetencje cyfrowe, które są tak bardzo potrzebne we współczesnym świecie.szkola-w-chmurze-print-local

Dyplom - Szkoła w Chmurze Microsoft

aktywna-tablica-2-150x150   logo  logo gios  szkolawchmurze microsoft logotype-1536x626