A- A A+

CZYSTE POWIETRZE - TO LUBIĘ!

ZADBAJ O SWÓJ KAWAŁEK NIEBA…

czyste powPodczas realizacji projektu podejmiemy działania związane z problematyką zanieczyszczenia powietrza i ich szkodliwego oddziaływania na zdrowie ludzi. Poprzez udział w eksperymentach i konkursach uczniowie wykształcą w sobie mądre, umiejętne nawyki korzystania z dóbr przyrody. Happening zorganizowany dla lokalnej społeczności wpłynie na podniesienie świadomości mieszkańców o znaczeniu świeżego powietrza dla zdrowia.

Działania projektowe:

  1. Jakość powietrza w okolicy – wykonanie eksperymentów badawczych na lekcjach w trzech grupach wiekowych.
  2. Plakaty informacyjne o źródłach zanieczyszczeń, o wpływie na zdrowie i na zmiany zachodzące w środowisku oraz najważniejsze – wskazówki dla każdego z nas, co można zrobić aby poprawić stan powietrza.
  3. Co wiem o smogu? – konkurs wiedzy dla uczniów.
  4. Zielony transport w mieście - konkurs plastyczno – informatyczny.
  5. Filmy, które warto zobaczyć:
  6. Happening antysmogowy.

Projekt wykształci w uczestnikach świadomość ekologiczną i uwrażliwi na dbałość o czyste powietrze, zwiększy wiedzę na temat zanieczyszczenia środowiska.


Pierwsze obserwacje i eksperymenty realizowane w ramach projektu.

EKO-KALENDARZ

04 października - Światowy Dzień Zwierząt
10 października - Światowy Dzień Drzewa
15 października - Dzień Mycia Rąk
16 października - Światowy Dzień Głodu, Światowy Dzień Żywności
25 października - Dzień Kundelka

28 października - Dzień Odpoczynku dla Zszarganych Nerwów
06 listopada - Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Wyzyskowi Środowiska Naturalnego podczas Wojen i Konfliktów Zbrojnych
10 listopada - Dzień Jeża
14 listopada - Dzień Czystego Powietrza
20 listopada - Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka
21 listopada - Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień
25 listopada - Dzień bez Futra i Dzień Pluszowego Misia
27 listopada - Dzień bez Kupowania03 grudnia - Światowy Dzień Niepełnosprawnych 
04 grudnia - BARBÓRKA 
05 grudnia - Dzień Gleb
11 grudnia - Dzień Terenów Górskich
14 grudnia - Dzień Małpy
20 grudnia - Dzień Ryby
20 stycznia - Dzień Pingwinów
23 stycznia - Dzień Bez Opakowań Foliowych
02 lutego - Dzień Mokradeł
11 lutego - Dzień Dokarmiania Zwierzyny Leśnej
15 lutego - Dzień Wielorybów
17 lutego - Dzień Kota
18 lutego - Dzień Baterii
27 lutego - Dzień Niedźwiedzia Polarnego
03 marca - Dzień Środowiska Afrykańskiego
03 marca - Dzień Dzikiej Przyrody
17 marca - Światowy Dzień Mórz
20 marca - Dzień bez Mięsa
20 marca - Dzień Wróbla
21 marca - Dzień Lasów
21 marca - Dzień Wierzby
21 marca - Pierwszy Dzień Wiosny
22 marca - Światowy Dzień Wody
23 marca - Dzień Meteorologii
28 marca - Dzień Chwastów
01 kwietnia - Dzień Ptaków
07 kwietnia - Dzień Bobrów
07 kwietnia - Światowy Dzień Zdrowia
16 kwietnia - Dzień Ochrony Słoni
22 kwietnia - Dzień Ziemi

24 kwietnia - Dzień Zwierząt Laboratoryjnych
25 kwietnia - Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem
12 maja - Dzień Ptaków Wędrownych
15 maja - Dzień Polskiej Niezapominajki
19 maja - Dzień Dobrych Uczynków
20 maja - Światowy Dzień Pszczół


22 maja - Dzień Różnorodności Biologicznej
23 maja - Dzień Żółwia
24 maja - Dzień Parków Narodowych
25 maja - Dzień Afryki
29 maja - Dzień Świadomości Wydry
31 maja - Dzień Bociana Białego

03 czerwca - Dzień Roweru
05 czerwca - Dzień Ochrony Środowiska
08 czerwca - Dzień Cyrku bez Zwierząt
08 czerwca - Dzień Oceanów

15 czerwca - Dzień Wiatru
17 czerwca - Dzień Przeciwdziałania Pustynnieniu i Suszy
19 czerwca - Dzień Leniwych Spacerów
21 czerwca - Światowy Dzień Żyrafy

30 czerwca - Dzień Motyla Kapustnika

aktywna-tablica-2-150x150   logo  logo gios  szkolawchmurze microsoft logotype-1536x626