A- A A+

SKKT

I. Założenia wstępne:

Zajęcia prowadzone są dla uczniów z klas IV - VI. Podstawowym założeniem jest wskazanie uczniom różnych form spędzania wolnego czasu oraz zachęcenie do uprawiania turystyki.

Zajęcia Szkolnego Koła Krajoznawczo Turystycznego odbywają się w soboty. Na zajęciach uczniowie zapoznają się z zasadami turystyki pieszej, rowerowej, posługują się mapami, uczą się orientacji w terenie.

II. Cele:

  • rozwijanie zainteresowań turystycznych i krajoznawczych wśród uczniów;
  • zapoznanie uczniów z różnymi formami turystyki kwalifikowanej;
  • propagowanie zdrowego stylu życia wśród młodzieży;
  • proponowanie uczniom alternatywnych form spędzania wolnego czasu;
  • poszerzanie wiedzy w zakresie: geografii, biologii, ekologii;
  • zdobywanie nowych umiejętności w zakresie wyżej wymienionych dyscyplin naukowych;
  • kształtowanie postaw ekologicznych wśród uczniów, ponoszenie odpowiedzialności za środowisko naturalne;
  • doskonalenie umiejętności zbierania i opracowywania informacji;
  • współpraca z organizacjami turystycznymi.

aktywna-tablica-2-150x150   logo  logo gios  szkolawchmurze microsoft logotype-1536x626