A- A A+

Prawo szkolne

to podstawowe regulacje prawne życia wewnątrzszkolnego.

MISJA SZKOŁY
Tworzenie szkoły bezpiecznej i przyjaznej,
która umożliwia wszechstronny rozwój uczniów
oraz
dobrze przygotowuje ich do dalszego kształcenia.


WIZJA SZKOŁY
Uczeń naszej szkoły:

Posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na kontynuację nauki na miarę swoich możliwości.

Potrafi stosować nabyte wiadomości w życiu codziennym.

Preferuje zdrowy i bezpieczny styl życia.

Umie żyć w społeczeństwie.


Najważniejsze dokumenty regulujące zasady funkcjonowania szkoły:

aktywna-tablica-2-150x150   logo  logo gios  szkolawchmurze microsoft logotype-1536x626