A- A A+

Miejsca w bibliotece

Biblioteka składa się z 3 części:

 • wypożyczalni, z której książki można wypożyczać od poniedziałku do piątku.
 • czytelni, w której są warunki do czytania, cichej pracy, odrobienia pracy domowej i różnorodnych zajęć z siążką.
 • ICIM- Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej, które zostało wyposażone w 6 stanowisk komputerowych.

Jak zachęcić dziecko do czytania?
Czytanie pobudza wyobraźnię, ćwiczy pamięć, wzbogaca słownictwo oraz wiedzę o świecie, rozwija umiejętność poprawnego i pięknego wysławiania się, rozwija wrażliwość, a także pozytywnie wpływa na rozwój intelektualny i emocjonalny dziecka oraz wzmacnia jego poczucie własnej wartości.
Prezentacja do pobrania

Zapraszamy do katalogu biblioteki on-line, gdzie można sprawdzić czy dana książka jest dostępna:

https://m008362.molnet.mol.pl

ZADANIA BIBLIOTEKI

 • Zakupywanie książek, czasopism, lektur oraz materiałów metodycznych dla nauczycieli.
 • Gromadzenie i opracowywanie wyżej wymienionych wydawnictw.
 • Udostępnianie swoich zbiorów czytelnikom z wypożyczalni oraz na miejscu z czytelni.
 • Umożliwienie korzystania z komputerów przez uczniów i nauczycieli.
 • Konserwacja księgozbioru: oprawa i naprawa książek.
 • Prowadzenie rejestru czytelników, ewidencji kart czytelniczych i kart książek.
 • Prowadzenie statystyki: dziennej, miesięcznej, semestralnej i rocznej.
 • Organizacja konkursów czytelniczych.
 • Organizowanie innych imprez szkolnych takich jak np.: Andrzejki, Pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelnika szkolnej biblioteki, Międzynarodowe Święto Bibliotek Szkolnych, Dzień Książki i Praw Autorskich, Święto Niepodległości, spotkań autorskich.
 • Organizowanie wystaw tematycznych.
 • Komputeryzacja księgozbioru.

aktywna-tablica-2-150x150   logo  logo gios  szkolawchmurze microsoft logotype-1536x626