A- A A+

Smak czytania

Konkurs czytelniczy dla uczniów klas IV

CELE KONKURSU

  1. Popularyzowanie literatury dla dzieci i młodzieży.
  2. Rozbudzenie zainteresowań czytelniczych.
  3. Kształcenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.
  4. Popularyzacja działań biblioteki szkolnej na rzecz upowszechniania czytelnictwa. 

Regulamin konkursu - do pobrania

 Smak czytania

aktywna-tablica-2-150x150   logo  logo gios  szkolawchmurze microsoft logotype-1536x626