A- A A+

Biblioteka

Bibliotekarz: Karolina KorczewskaNowy obraz

Biblioteka szkolna jest główną interdyscyplinarną pracownią szkolną, przygotowującą uczniów do samokształcenia, do korzystania z różnorodnych źródeł informacji. Służy realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły oraz wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów. Korzystanie z biblioteki jest dla wszystkich bezpłatne.

Regulamin biblioteki szkolnej - do pobrania


Harmonogram pracy biblioteki szkolnej od 3.10.2022

poniedziałek 8:00-13:30
wtorek 8:00-13:30
środa 8:00-13:30
czwartek 8:00-16:00
piątek 8:00-13:30


BEZPIECZNI W BIBLIOTECE 

Procedura umożliwiająca zachowanie bezpieczeństwa w bibliotece podczas pandemii Covid19 - do pobrania

Zasady korzystania z usług biblioteki podczas nauki zdalnej - do pobrania

Bezpieczni bibliotece

aktywna-tablica-2-150x150   logo  logo gios  szkolawchmurze microsoft logotype-1536x626