A- A A+

Obiady

Szanowni Rodzice
Przesyłamy informację na temat obiadów szkolnych.
Obiady będą dostarczane do szkoły w ramach cateringu z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr1 w Gliwicach
Cena jednego obiadu (zupa, drugie danie, surówka, kompot) wynosi 5,00 zł.
Obiady będą wydawane od dnia 5.10.2020 r. poniedziałek.

W październiku 2020 cena za cały miesiąc obiadów (oprócz 14.10.2020 r.) wynosi 95 zł.

Cena obiadów za listopad - 100 zł.

Zainteresowani Rodzice zobowiązani są do wypełnienia deklaracji i złożenia podpisanej deklaracji na portierni w szkole najpóźniej do dnia 30/09/2020 r.
Poniżej przesyłamy zasady korzystania z obiadów szkolnych opracowane przez dostawcę - CKZiU:
a) odpłatność za obiady należy wnosić w terminie do 5 dnia danego miesiąca, po tym terminie wpłaty będą zwracane na konto. Do momentu wpływu środków na konto bankowe, dziecko nie może korzystać z obiadów.
Przy czym za datę zapłaty przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek bankowy.
b) wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy szkoły:
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach
ul. Kozielska 1, 44-100 Gliwice
Nr r-ku bankowego: ING Bank Śląski 50 1050 1230 1000 0024 1150 1345
Podając w treści przelewu: Nazwisko i imię dziecka, nazwę szkoły oraz klasę
c) wpłaty należy dokonywać w kwocie jaka została wyliczona i podana przez szkołę – za październik 95 zł, od 5.10.2020 (poniedziałek), oprócz 14.10.2020,
d) wszystkie nieobecności będą odliczane od wysokości wpłaty na kolejny miesiąc. (Informacje o zwrotach przekazywane będą na indywidualne adresy mailowe rodziców lub sms)
Kwotę zwrotu należy odliczyć od opłaty za następny miesiąc.
e) nieobecność dziecka w szkole zgłasza rodzic/opiekun. Zgłoszenia należy dokonać do godz. 13.00 poprzedniego dnia:

  • sms
  • telefonicznie: 512-722-275
  • osobiście – C K Z i U warsztaty szkolne, pokój 018

*Uwaga!!! Informujemy iż, w grudniu i w czerwcu za ostatnie 5 dni żywieniowe nie ma odliczeń za nie wykorzystane obiady z powodu zamknięcia roku budżetowego*.
f) odliczona kwota podlega zwrotowi na podany rachunek bankowy,
g) opłata za niezgłoszoną nieobecność dziecka na obiedzie nie podlega zwrotowi,
h) w przypadku rezygnacji z obiadów szkolnych, informację należy przekazać w formie pisemnej.
Z poważaniem Dyrektor Szkoły

Deklaracja korzystania z obiadów  szkolnych - do pobrania

 

 

aktywna-tablica-2-150x150   logo  logo gios  szkolawchmurze microsoft logotype-1536x626