A- A A+

Zajęcia K-K

Na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kwalifikowane są dzieci z diagnozą psychologiczno-pedagogiczną wystawioną przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, ze stwierdzonym rodzajem trudności i opisanym sposobem pracy. Zajęcia te nie przypominają lekcji, nie ma ocen i współzawodnictwa. Tempo pracy dostosowuje się do możliwości ucznia.

Na udział w zajęciach pozalekcyjnych muszą wyrazić pisemną zgodę Rodzice.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne odbywają się dla uczniów klas I-VIII. Wskazane jest, aby uczniowie brali w nich udział dwa razy w tygodniu. Liczba uczestników na zajęciach waha się od 2 do 5. 

Konsultacje, rozmowy z Rodzicami na temat problemów, postępów dziecka są prowadzone na bieżąco oraz podczas spotkań z Rodzicami, które odbywają się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Dyrektora Szkoły.

aktywna-tablica-2-150x150   logo  logo gios  szkolawchmurze microsoft logotype-1536x626