A- A A+

Szkolna aktywność fizyczna

Ćwiczenia śródlekcyjne - klasy 1-3

Czytam z klasą

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny wspierający rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I-III „Czytam z klasą. Lekturki spod chmurki”. czytamy
W projekcie biorą udział klasy: 2b, 2c i 3a.
Tegoroczna edycja przebiega pod kryptonimem „ Podróżowanie przez czytanie” i jest zabawą, dzięki której, poprzez czytanie, uczniowie pogłębią wiedzę na temat wybranych krajów na kuli ziemskiej, ich piękna, różnorodności, kultury i tradycji.
Cele projektu to: rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej, rozwijanie aktywności czytelniczej, doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania, rozwijanie logicznego myślenia, twórczego działania, integracja zespołu klasowego.
Podczas realizacji różnych zadań wybranych przez nauczycieli zawartych w trzech modułach, dzieciom towarzyszy chmurka Tosia. Wraz z nią podróżujemy po świecie lektur, pokazując, że czytanie NIE JEST NUDNE, tym samym wskazując interesujący sposób omawiania książek.

Projekt “Od grosika do złotówki”

W projekcie biorą udział klasy 3b i 3c. Projekt realizowany był w poprzednim roku szkolnym. W tym nastąpiła jego kontynuacja. Tematyka projektu koncentruje się wokół podstawowych pojęć dotyczących finansów i przedsiębiorczości (pieniądze, zarabianie, racjonalne wydawanie pieniędzy, oszczędzanie, inwestowanie). Działania podejmowane w ramach programu ,,Od grosika do złotówki'' miały na celu rozbudzenie ciekawości poznawczej uczniów oraz kształtowanie przez nich praktycznych umiejętności. Dzieci wykonywały zadania o różnym stopniu trudności, a w efekcie rozwijały samodzielność w podejmowaniu decyzji, umacniając wiarę we własne siły i możliwości.

"Ciekawscy drugoklasiści". Ile wiedzy zmieści się w głowie?

Baner kwadrat szkola

Czy wiesz, że istnieje więcej niż 65% szans na to, że Twoje dziecko będzie w przyszłości pracować w zawodzie, który jeszcze nie istnieje?
Jedno jest pewne — sprawna komunikacja, praca zespołowa i projektowa, krytyczne myślenie oraz kreatywność pozwolą mu dobrze radzić sobie w dorosłym życiu, niezależnie od tego, jaką ścieżkę zawodową wybierze.
Z inicjatywy wychowawcy klasy 2A, uczniowie wezmą udział w projekcie Uniwersytetu Dzieci w Klasie. Przed nimi podróż pełna naukowych odkryć, eksperymentów i poszukiwania odpowiedzi na nurtujące pytania!

 


"Lekcje z klasą. Jak odczytywać emocje?"

Projekt Uniwersytetu Dzieci, w którym bierze udział klasa IVa.

Podczas lekcji uczniowie będą pracować zespołowo, poszukiwać kreatywnych rozwiązań, a także rozpoznawać, co czują inni. Dzięki temu wzmocnią umiejętność nawiązywania relacji z rówieśnikami, empatię i świadomość własnych emocji.

 

Podsumowanie projektu

Projekt Uniwersytetu Dzieci "Ciekawscy drugoklasiści. Ile wiedzy zmieści się w głowie?" trwał od września 2022 r. do maja 2023 r. W trakcie jego trwania uczniowie realizowali następujące scenariusze zajęć:

1. Jak ludzie przeżywają emocje?

2. Czy mogę ćwiczyć swoją uwagę?

3. Dlaczego możemy rozmawiać przez telefon?

4. Kto jest najważniejszy w rodzinie?

5. Dlaczego widzę, czuję i słyszę?

6. Jak odczytywać temperaturę?

7. Jak bezpiecznie korzystać z prądu?

8. Jak powstaje książka?

„Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie: rozwinęli kompetencje społeczne, kształtowali umiejętność logicznego myślenia, analizowania i rozwiązywania problemów, wzmocnili swoją naturalną ciekawość".

Na zakończenie projektu uczniowie wraz z opiekunem otrzymali dyplom oraz certyfikat.

aktywna-tablica-2-150x150   logo  logo gios  szkolawchmurze microsoft logotype-1536x626