A- A A+

Twoja twarz jest znajoma

Drodzy Rodzice, Uczniowie!

Mamy przyjemność poinformować Was o wdrożeniu w naszej szkole innowacji pedagogicznej z historii „Twoja twarz jest znajoma”. W tym przypadku technika rozpoznawania twarzy posłuży do identyfikacji osób, które żyły setki lat temu.
Okazuje się, że przeszłość może dostarczyć wielu pozytywnych wzorców. Prawdziwi bohaterowie często niewiele mają wspólnego z naszymi wyobrażeniami o nich. Ważne jest jednak to, że pięknem i siłą emanuje ich wnętrze.
Nauczyciele historii mają nadzieję, że zaciekawi Was ich pomysł na to, jak w niecodzienny sposób poznać ważne postacie i zamierzchłe czasy, w których przyszło im żyć.
Rodziców zapraszamy do współpracy. Zachęcajcie swoje dzieci do historycznych poszukiwań.
Mamy nadzieję, że nas polubicie. Zapraszamy do zapoznania się z opisem innowacji i przygotowanymi zadaniami.


OPIS INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ
Nazwa innowacji:
„Twoja twarz jest znajoma”
Zespół realizujący innowację:
nauczyciele historii
Czas realizacji:
rok szkolny 2020/2021 (od października do maja)
Rodzaj innowacji:
metodyczna
Miejsce realizacji innowacji:
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 21 im. H. Sienkiewicza w Gliwicach
Zakres innowacji:
uczniowie klas 4 - 8
Sposób realizacji innowacji:
Program innowacji koreluje się z treściami podstawy programowej dla III etapu edukacyjnego w oparciu o podstawę programową i program nauczania historii w klasach 4 - 8 autorstwa Anity Plumińskiej - Mieloch.
Finansowanie innowacji:
Innowacja nie wymaga środków finansowych. Będzie realizowana przy wykorzystaniu środków stanowiących wyposażenie szkoły.
Cel ogólny:
Przybliżenie sylwetek wybranych postaci historycznych, rozwijanie wiedzy, zainteresowań oraz ciekawości historycznej uczniów.
Cele szczegółowe:

 • poznanie sylwetek wybranych postaci historycznych
 • czerpanie wzorców osobowych z przeszłości
 • przygotowanie uczniów do udziału w konkursach historycznych
 • przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty
 • doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem
 • doskonalenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji (fotografia i obraz cyfrowy w internecie, tekst)
 • doskonalenie umiejętności współzawodnictwa i współpracy grupowej
 • doskonalenie umiejętności prezentowania swojej wiedzy

Formy i metody pracy:

 • praca indywidualna (wykorzystanie technologii multimedialnych, praca z podręcznikiem, udział w grze dydaktycznej)
 • praca grupowa (przygotowanie i przeprowadzenie gry dydaktycznej)

Główne założenia:
Innowacja pedagogiczna „Twoja twarz jest znajoma”:

 • skierowana jest do wszystkich uczniów klas 4 - 8
 • dzieli się na dwa etapy (I, II semestr)
 • każdy etap składa się z trzech części (trzy postacie w semestrze)
 • nauczyciel wyszukuje w podręczniku właściwe dla danego poziomu postacie historyczne (jedna postać w miesiącu)
 • raz w miesiącu nauczyciel umieszcza w sieci zdjęcie postaci
 • uczniowie wyszukują w podręczniku postać i samodzielnie zapoznają się z informacjami na jej temat. Wykonują notatki na temat przeczytanych/obejrzanych materiałów
 • raz w miesiącu uczniowie podczas lekcji odpowiadają na dotyczące danej postaci proste pytania przygotowane przez nauczyciela
 • za udzielone odpowiedzi uczniowie otrzymują plusy
 • nauczyciel dzieli uczniów na grupy
 • każda z grup na temat danej postaci przygotowuje i przeprowadza grę dydaktyczną metodą lekcji odwróconej
 • za przygotowanie lekcji odwróconej i aktywność podczas zajęć uczniowie otrzymują plusy
 • plusy sumują się i raz w semestrze zamieniane są na stopień szkolny
 • podsumowanie każdej części i etapu konkursu będzie ogłoszone raz w miesiącu na forum danej klasy
 • w sieci zamieszczane będą nie tylko zdjęcia postaci historycznych ale również pytania i odpowiedzi konkursowe
 • podsumowaniem wszystkich działań będzie praca końcowa (test historyczny na temat wszystkich poznanych postaci)

Spodziewane efekty:

 • rozwój zainteresowań historycznych i poszerzenie wiedzy uczniów o wybrane postacie historyczne
 • zdobycie i utrwalenie niezbędnej, przewidzianej podstawą programową wiedzy
 • udoskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem
 • zaangażowanie, poprawienie skuteczności uczenia się
 • wykonane przez uczniów gry dydaktyczne (loteryjki, zgadywanki, układanki, testy, gry w skojarzenia, rebusy, krzyżówki) na temat sylwetek wielkich ludzi
 • zaprezentowanie efektów pracy na forum klas i na forum szkoły (w sieci)

Sposoby ewaluacji:

 • ocena zaangażowania, prezentowanych wiadomości i umiejętności
 • test
 • rozmowy z uczniami (opinie, propozycje)
 • prezentacje na forum klasy
 • sprawozdania i materiały konkursowe zamieszczane w sieci

ZADANIA
CHCESZ POPRAWIĆ OCENY Z HISTORII?
CHCESZ ZAPREZENTOWAĆ SWOJE PRACE NA FORUM SZKOŁY?

Jeśli jesteś uczniem klasy: 4, 5, 6, 7, 8 przyłącz się do szkolnej innowacji pedagogicznej z historii i co miesiąc rozwiązuj zadania. Kolekcjonuj plusy, które zostaną zmienione na stopień szkolny. Uwierz, naprawdę warto wziąć udział w tej zabawie!

 1. Wyszukaj w swoim podręczniku do historii postać, której zdjęcie zamieszczone jest poniżej i samodzielnie zapoznaj się z informacjami na jej temat znajdującymi się w książce oraz w Wikipedii. Wykonaj w zeszycie przedmiotowym notatki na temat przeczytanych/obejrzanych materiałów.

Niezależnie od tego, czy uczysz się stacjonarnie, czy zdalnie – na nas zawsze możesz liczyć. Zadbaliśmy, by bez względu na sytuację móc płynnie realizować naszą innowację. Z myślą o Was, przygotowaliśmy kolejne zadania – kolejne portrety. Na wykonanie wszystkich zadań masz cały miesiąc. Skontaktuj się ze swoim nauczycielem historii i przekaż mu wykonane zadania (notatka biograficzna, gra dydaktyczna).

K W I E C I E Ń

KLASA CZWARTA

K-IVźródło: Wikipedia.pl

KLASA PIĄTA

K-Vźródło: fokus.pl

KLASA SZÓSTA

K-VIźródło: Wikipedia.pl

KLASA SIÓDMA

K-VIIźródło: TVP info

KLASA ÓSMA

K-VIIIźródło: wyborcza.pl

M A R Z E C

KLASA CZWARTA

w 02źródło: strona ciekawostki historyczne.pl

KLASA PIĄTA

w 03źródło: strona ciekawostki historyczne.pl

KLASA SZÓSTA

w 04źródło: Wikipedia.org

KLASA SIÓDMA

w 05źródło: Strona Polskiego Radia SA.

KLASA ÓSMA

w 01źródło: Strona TVP PARLAMENT

L U T Y 

KLASA CZWARTA

l 02 

KLASA PIĄTA

l 03

KLASA SZÓSTA

l 04

KLASA SIÓDMA

l 05

KLASA ÓSMA

l 01Źródło: www.wsipnet.pl/e-podreczniki/


 

G R U D Z I E Ń

KLASA CZWARTA

klasa 4 - Anna Walentynowicz

KLASA PIĄTA

klasa 5 - w. Wojciech

KLASA SZÓSTA

klasa 6 - Napoleon Bonaparte

KLASA SIÓDMA

klasa 7 - Eugeniusz Bodo

KLASA ÓSMA

klasa 8 - The Beatels Źródło: www.wsipnet.pl/e-podreczniki/


 

L I S T O P A D

KLASA CZWARTA
kwiatkowskihttps://naszahistoria.pl

KLASA PIĄTA

justynianZdjęcie: Wikipedia
KLASA SZÓSTA

kosciuszko Zdjęcie: archiwum.allegro.pl

KLASA SIÓDMA

pilsudskiZdjęcie: twojahistoria.pl
KLASA ÓSMA

rudyZdjęcie: Wikipedia


P A Ź D Z I E R N I K

KLASA CZWARTA
banknot

KLASA PIĄTA

Bol IZdjęcie: Wikipedia
KLASA SZÓSTA

kk
KLASA SIÓDMA

emilija-pZdjęcie: Wikipedia
KLASA ÓSMA

Irena SZdjęcie: Wikipedia

Za prawidłowe odpowiedzi otrzymasz plusa. Kolejnego plusa możesz otrzymać za przygotowanie gry dydaktycznej lub aktywny w niej udział. Szczegółowych informacji udzieli Ci nauczyciel historii.

POWODZENIA!!!

aktywna-tablica-2-150x150   logo  logo gios  szkolawchmurze microsoft logotype-1536x626