A- A A+

NAUCZANIE ZDALNE

Szanowni Rodzice,
Podstawową formą kontaktu nauczyciela z uczniami są zajęcia prowadzone on-line z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams. Każdy uczeń ma założone własne konto, jesteśmy przygotowani do tego, aby co najmniej 50% zajęć odbywało się w trybie online (łączenie się z nauczycielem na „żywo”, w czasie rzeczywistym, poprzez platformę Teams).   
Platforma daje nauczycielom możliwość sprawdzenia, którzy uczniowie realizują obowiązek szkolny i podstawę programową.
Mając na względzie fakt, że niewielki procent uczniów nie dysponuje sprzętem komputerowym, w wyjątkowych wypadkach, w ograniczonym zakresie, istnieje możliwość wypożyczenia urządzeń, pod warunkiem, że uczeń będzie miał dostęp do Internetu.
Uczniowie, którzy nie mają dostępu do Internetu w domu, będą zmuszeni do realizacji zajęć online na terenie szkoły od wtorku 27.10.2020r. (podczas zajęć uczniowie pracują samodzielnie przy komputerach).
Wszystkie zajęcia będą odbywać się według aktualnego planu lekcji.
Z wyrazami szacunku
Dyrektor Szkoły
Anna Krasowska

>> Instrukcja logowania się do platformy Microsoft 365 - do pobrania 

>> www.office.com 

>>ORGANIZACJA NAUKI ZDALNEJ W SP 21 - DO POBRANIA 

>> Zasady oceniania w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem   COVID-19 

aktywna-tablica-2-150x150   logo  logo gios  szkolawchmurze microsoft logotype-1536x626