A- A A+

Szkoła w Portugalii

Stary ląd z innej perspektywy, czyli refleksje grupy projektowej 

Wyjazd do Portugalii finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny pozwolił grupie nauczycieli  poznać portugalski system nauczania. Tygodniowy pobyt w tym kraju i wejście w rolę aktywnych obserwatorów ułatwiło to zadanie.

Pierwsza myśl, jaką chcemy się z Państwem podzielić to to, że nasza szkoła i życie w naszej szkole jest bardzo podobne do tej, w której byłyśmy. Mamy podobne problemy i narzekamy na podobne sytuacje.

Największym wyzwaniem dla szkoły portugalskiej jest czas, jaki spędzają w niej uczniowie. Kończą lekcje w czasie porównywalnym do naszych dzieci (godzina 13.00 – 14.00), ale pozostają w placówce nawet do godziny 20.00. Dlatego rodzice zmuszeni są opłacić nauczycieli pełniących opiekę przez tak długi czas. Szkoła natomiast musi zapewnić sale rekreacyjne, sale do odrabiania zadań domowych i wyżywienie. Takim ciekawym miejscem - choć zwyczajnym - jest biblioteka w szkole portugalskiej. Usytuowana w centralnym miejscu, duża, przeszklone ściany, bogaty księgozbiór sprzyja temu, że tętni życiem. Czego my im zazdrościmy.

Dobrym rozwiązaniem dla uczniów mających problemy w nauce są ścieżki kształcenia zawodowego dla uczniów powyżej 15. roku życia, którzy nie ukończyli edukacji obowiązkowej. Po ukończeniu takiej ścieżki uczniowie otrzymują zarówno świadectwo ukończenia kształcenia ogólnego, jak i zawodowego.

W portugalskiej szkole nauczyciel cieszy się sporym zaufaniem społecznym. To wyzwala w nim odwagę działania, odwagę podejmowania samodzielnych decyzji, a to wzbudza szacunek uczniów do nauczyciela. System kontaktowania się rodziców z nauczycielami odbiega od naszego. Jeden z wybranych rodziców w klasie kontaktuje się z nauczycielem w sprawie wszystkich uczniów. Uzyskane informacje wysyła mailowo do zainteresowanych. Jedno spotkanie rodziców z nauczycielem – wychowawcą wystarcza na cały rok. Spotkania z nauczycielami przedmiotów są sporadyczne – dotyczą jedynie wyjątkowych sytuacji.

Podglądając sposób prowadzenia lekcji, dostrzegłyśmy, że metody i formy prowadzenia zajęć są takie same w obu krajach. Jednak my różnimy się tym, że zachłystując się nowoczesnością, wypieramy tradycyjne sposoby pracy. U nich - tradycja przeplata się z nowoczesnymi technologiami, które wspomagają proces uczenia.

Z całą pewnością wyprawa nie pozwoliła odkryć nowych lądów, ale pozwoliła zobaczyć ląd z innej perspektywy.

kolaz

 

POKL cerficate

W poszukiwaniu zmian

POKL cerficate

Projekt pod nazwą „W poszukiwaniu zmian” zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego  Funduszu Społecznego. 

Projekt ten realizowany jest we współpracy ze szkołą z Portugalii.

Nadrzędnym celem jest poznanie i zaadoptowanie możliwych na naszym gruncie rozwiązań dotyczących nauczania. Oczekuje się, że zaplanowane zadania pozwolą nam na:

  • poszerzenie i poprawienie warsztatu pracy w zakresie pracy z uczniem zdolnym i słabym, współpracy z rodzicami, indywidualizacji pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, jak również udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz organizowania zajęć pozalekcyjnych;
  • zdobycie wiedzy na temat systemu edukacyjnego funkcjonującego w Portugalii i zasad awansu zawodowego nauczycieli portugalskich;
  • rozwinięcie umiejętności interpersonalnych np. autoprezentacji, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, przedsiębiorczości;
  • rozwinięcie umiejętności językowych, szczególnie rozumienia ze słuchu i porozumiewania się w codziennych sytuacjach życiowych;
  • poszerzenie wiedzy na temat kultury, tradycji, zwyczajów kraju partnerskiego;
  • przełamywanie stereotypów i barier międzykulturowych.

W efekcie, w naszej szkole zagoszczą nowe skuteczne metody nauczania uczniów zdolnych oraz tych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 
Przygoda poznania Portugalii, historii państwa, kultury i tradycji wzbogaci nas o nowe doświadczenia, pozwoli zdobyć nową wiedzę i nawiązać przyjaźnie.

aktywna-tablica-2-150x150   logo  logo gios  szkolawchmurze microsoft logotype-1536x626