A- A A+

W poszukiwaniu zmian

POKL cerficate

Projekt pod nazwą „W poszukiwaniu zmian” zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego  Funduszu Społecznego. 

Projekt ten realizowany jest we współpracy ze szkołą z Portugalii.

Nadrzędnym celem jest poznanie i zaadoptowanie możliwych na naszym gruncie rozwiązań dotyczących nauczania. Oczekuje się, że zaplanowane zadania pozwolą nam na:

  • poszerzenie i poprawienie warsztatu pracy w zakresie pracy z uczniem zdolnym i słabym, współpracy z rodzicami, indywidualizacji pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, jak również udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz organizowania zajęć pozalekcyjnych;
  • zdobycie wiedzy na temat systemu edukacyjnego funkcjonującego w Portugalii i zasad awansu zawodowego nauczycieli portugalskich;
  • rozwinięcie umiejętności interpersonalnych np. autoprezentacji, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, przedsiębiorczości;
  • rozwinięcie umiejętności językowych, szczególnie rozumienia ze słuchu i porozumiewania się w codziennych sytuacjach życiowych;
  • poszerzenie wiedzy na temat kultury, tradycji, zwyczajów kraju partnerskiego;
  • przełamywanie stereotypów i barier międzykulturowych.

W efekcie, w naszej szkole zagoszczą nowe skuteczne metody nauczania uczniów zdolnych oraz tych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 
Przygoda poznania Portugalii, historii państwa, kultury i tradycji wzbogaci nas o nowe doświadczenia, pozwoli zdobyć nową wiedzę i nawiązać przyjaźnie.

aktywna-tablica-2-150x150   logo  logo gios  szkolawchmurze microsoft logotype-1536x626