A- A A+

Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców

Przewodnicząca - Pani Małgorzata Żukowska

Zastępca przewodniczącej: Pani Joanna Nowicka

Skarbnik: Pani Justyna Żmura

Sekretarz: Pani Anna Klimczak

Członek: Pani Izabela Teichman

 Rzecznik: Pan Krzysztof Chibowski

Rada Rodziców jest jednym z Organów Szkoły, posiadającym prawa i obowiązki wynikające z Ustawy o Systemie Oświaty.
Radę Rodziców powołuje się głównie w celu:

  • Uściślenia współpracy pomiędzy Dyrekcją, Radą Pedagogiczną, Uczniami i Rodzicami
  • Opiniowania ważnych projektów szkolnych
  • Dysponowania funduszem Rady Rodziców, pochodzącym z dobrowolnych składek Rodziców
  • Organizacji i realizacji zajęć dodatkowych i atrakcji w porozumieniu z Dyrekcją Szkoły.

WPŁATY NA RADĘ RODZICÓW

Numer rachunku bankowego RR:
Santander Bank Polski S.A.
95 1090 1766 0000 0001 4711 5828
Kwota składki 30 zł /za cały rok/ w tytule wpłaty proszę wpisać: DAROWIZNA NA RADĘ RODZICÓW, IMIĘ, NAZWISKO DZIECKA ORAZ KLASĘ.

aktywna-tablica-2-150x150   logo  logo gios  szkolawchmurze microsoft logotype-1536x626