A- A A+

Psycholog

GODZINY PRACY W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Psycholog - mgr Justyna Ratajczak

Kontakt: ratajczak.justyna@sp21.gliwice.pl   

Poniedziałek 7.30 - 13.30
Wtorek 10.30 - 16.30
Środa 9.30 - 16.30
Czwartek 10.30 – 16.30
Piątek 7.30 - 13.30 

Psycholog - mgr Magdalena Klimowicz - Ciuman

Kontakt: psycholog@sp21.gliwice.pl   

Poniedziałek 10.30 - 16.30
Środa 10.00 - 16.30
Czwartek 7.00 – 11.30


Praca psychologa związana jest z pojęciem osobowości, rozwojem emocjonalnym i psychicznym człowieka. 

Kontaktu z psychologiem poszukują osoby zdrowe, które na obecnym etapie swojego życia:

 • przeżywają trudności z sobą samym lub w kontaktach z innymi ludźmi,
 • pragną pogłębić świadomość siebie poprzez lepsze zrozumienie siebie i swoich zachowań.

W kontaktach z młodymi ludźmi najczęstszymi obszarami pracy są:

 • poczucie własnej wartości,
 • trudności w nawiązywaniu kontaktu z rówieśnikami,
 • poczucie osamotnienia, odrzucenia,
 • stany lękowe,
 • konflikty z rówieśnikami, dorosłymi,
 • nieumiejętność radzenia sobie z napięciem,
 • autoagresja (działanie na szkodę własnego zdrowia i życia np. tendencje samobójcze, eksperymentowanie z alkoholem i narkotykami),
 • agresja i przemoc,
 • problemy rodzinne,
 • kłopoty z nauką.

Kontakt z psychologiem jest dobrowolny. Podstawą pracy są indywidualne spotkania z uczniem zgłaszającym się samodzielnie z określonym problemem. Drugą grupę stanowią uczniowie kontaktujący się z psychologiem po wstępnej rozmowie i sugestii rodzica, wychowawcy lub pedagoga szkolnego.

Zgodnie z Kodeksem Etyczno-Zawodowym Psychologa, psychologa obowiązuje poufność i dyskrecja, oprócz sytuacji, kiedy zagrożone jest czyjeś zdrowie lub życie.

Materiały do pobrania:

Europejska Karta Praw i Obowiązków Rodziców

Przemoc w rodzinie - co to jest? Gdzie szukać pomocy?

Jak rozpoznać zaburzenia odżywiania?

Rady jak wychować bez przemocy.

Symptomy i doświadczenia przemocy.

Przemoc i cyberprzemoc - poradnik dla rodziców

Zespół tików - prezentacja

Test dla rodziców - cyberprzemoc.

Test dla rodziców - przemoc rówieśnicza.

Całodobowa, bezpłatna infolinia dla dzieci i młodzieży - 800 080 222

Plakat Telefon Z

aktywna-tablica-2-150x150   logo  logo gios  szkolawchmurze microsoft logotype-1536x626