A- A A+

Logopeda

Logopeda - mgr Karolina Dobosz

Kontakt -   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Godziny pracy logopedy

Poniedziałek: 8.00-14.05
Wtorek: 10.30-14.55
Środa: 8.00-14.05
Czwartek: 10.30-14.05
Piątek: 7.10-14.05


Konsultacje przeznaczone są dla wszystkich rodziców, których niepokoi stan mowy własnego dziecka oraz w szczególności dla tych, których dziecko będzie uczęszczało lub już uczestniczy w terapii logopedycznej. Na spotkaniach omawiane są: wyniki diagnoz logopedycznych, postępów terapii, ewentualne wskazania do dalszych badań specjalistycznych oraz wszelkie problemy komunikacyjne z uczniami.

 

Logopeda w szkole zajmuje się:

 • przeprowadzaniem badań - diagnozą zaburzeń mowy;
 • terapią - prowadzeniem zajęć, ćwiczeń mających na celu usuwanie trudności w porozumiewaniu się;
 • współpracą z nauczycielami i rodzicami zmierzającą do usuwania wad wymowy (wspomaganie terapii);
 • pomocą psychologiczno-pedagogiczną skierowaną do uczniów, rodziców i nauczycieli (wsparcie, edukacja);
 • wspomaganiem działań profilaktycznych zapobiegających negatywnym zjawiskom i trudnościom komunikacyjnym.

Uczniowie zgłaszani są do logopedy za pośrednictwem wychowawców lub indywidualnie przez rodziców. Po dokonaniu diagnozy i za pisemną zgodą rodziców uczestniczą, w dalszej kolejności, w cotygodniowych zajęciach (indywidualnych lub grupowych). Później wykonują samodzielne ćwiczenia w domu (tylko w takiej sytuacji efekty terapii mogą być zadowalające). Uczestnikami zajęć mogą być wszyscy uczniowie mający trudności z mową, lecz pierwszeństwo w tym względzie mają dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (mające orzeczenie lub opinię z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wskazującą na konieczność uczestniczenia w terapii logopedycznej) oraz uczniowie klas 0, I, II, III, u których interwencja logopedyczna jest najbardziej potrzebna i może przynieść najlepsze efekty.

Najczęstsze problemy związane z mową występujące wśród uczniów:

 • zaburzenia artykulacji, problemy z prawidłową wymową głosek:
  • sz, ż, cz, dż;
  • s, z, c, dz;
  • ś, ź, ć, dź
  • oraz r, a także innych, trudniejszych głosek języka polskiego;
 • problemy z różnicowaniem głosek podobnie brzmiących - zaburzenia słuchu fonematycznego, np.:
  • góry - kury,
  • Tomek - domek,
  • szal - żal,
  • frak - wrak;
 • nieprawidłowa praca narządów mowy - języka i warg;
 • wady anatomiczne w budowie aparatu mowy (np.: zbyt krótkie wędzidełko podjęzykowe, rozszczepy wargi i podniebienia);
 • ubogi słownik, zaburzenia procesów poznawczych (pamięci, uwagi, myślenia, kojarzenia);
 • trudności zgryzowe i z uzębieniem;
 • niepowodzenia szkolne;
 • wady rozwojowe i ubytki słuchu.

PROGRAM PROFILAKTYKI LOGOPEDYCZNEJ UCZNIÓW ODDZIAŁÓW "0" - do pobrania


Apel logopedy do rodziców: 

Rodzicu!

Efekt terapeutyczny zależy także od Ciebie. Pomóż swemu dziecku opanować prawidłową wymowę. To jak Ty rozmawiasz się z dzieckiem wpływa na jego rozwój! Nie rezygnuj z czytania - wspólne spędzenie czasu z książką pozwoli na kształtowanie wyobraźni. Obserwuj, słuchaj, bądź czujny... Z kolei nie wystarczy tylko przychodzić do logopedy. Ważne jest stosowanie się do jego zaleceń oraz codzienna i dokładna praca w domu. Nie można oczekiwać cudownego lekarstwa, które sprawi, że dziecko będzie mówiło poprawnie. Należy pamiętać, że od tego zależy jego przyszłość. Systematycznie zachęcaj dziecko do ćwiczeń, kontroluj postępy terapii, rozmawiaj z logopedą. Przed Tobą długa droga, a sukces niech będzie najlepszą nagrodą... 

Ćwiczenia usprawniające pracę narządów mowy (dla uczniów i rodziców):

Ćwiczenia i zabawy oddechowe  - do pobrania

aktywna-tablica-2-150x150   logo  logo gios  szkolawchmurze microsoft logotype-1536x626