A- A A+

REKRUTACJA DO KLASY I 2022/2023

Szanowni Rodzice,51457
Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 21 im. H. Sienkiewicza w Gliwicach przypomina o obowiązku zapisania dziecka do klasy I na rok szkolny 2022/2023.
Od 1 września 2022 roku naukę rozpoczną:

  • dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2015) – objęte obowiązkiem szkolnym,
  • dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2016) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok, w którym ma rozpocząć naukę w szkole lub posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Wypełnioną oraz podpisaną przez oboje rodziców kartę zapisu można składać w sekretariacie (II piętro) od 7.03.2022 w godzinach 7.30 – 15.30.
Druk karty zapisu można pobrać ze strony internetowej lub na portierni szkoły.
Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami. Zapisy dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły rozpoczną się 9.05.2022 r.

Karta zapisu - do pobrania

aktywna-tablica-2-150x150   logo  logo gios  szkolawchmurze microsoft logotype-1536x626