A- A A+

Dostępny samorząd – granty

pasek l

Gliwice – miasto na prawach powiatu
realizuje przedsięwzięcie grantowe „Dostępne Gliwice - poprawa dostępności usług publicznych w gliwickich jednostkach organizacyjnych”, finansowane w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Celem przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności usług publicznych świadczonych przez jednostki organizacyjne miasta Gliwice dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami poprzez doposażenie jednostek w urządzenia wspomagające
oraz likwidacja istniejących barier architektonicznych.
W ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” zakupiono dla naszej szkoły przenośną pętlę indukcyjną dla osób niesłyszących i słabosłyszących. Funkcją pętli indukcyjnej jest wspomaganie słuchu, a tym samym poprawienie efektywności komunikacji z osobami niedosłyszącymi w szkolnych warunkach szumu i hałasu.
Wartość całego grantu dla miasta Gliwice wyniosła: 216 060,92 PLN

pasek s

aktywna-tablica-2-150x150   logo  logo gios  szkolawchmurze microsoft logotype-1536x626