A- A A+

Comenius 2012 - 2014

Od IX 2012 w szkole realizowany jest kolejny projekt międzynarodowy w ramach programu Comenius.

‘Pathways to Discovery’ /„Poznajemy świat przez naukę” został stworzony przez 6 krajów partnerskich: Finlandię, Hiszpanię, Polskę, Szwecję, Walię, Włochy.

Projekt zakłada:

  • Zwiększenie umiejętności językowych;
  • Zwiększenie umiejętności posługiwania się technologią komunikacyjną;
  • Zwiększenie wiedzy na temat krajów partnerskich;
  • Zwiększenie umiejętności budowania wypowiedzi ustnych w języku ojczystym;
  • Zwiększenie umiejętności czytania i pisania w języku ojczystym.

Działania projektowe:

Lp.

Zadanie

Efekt

1.

Przygotowanie audycji radiowej dla uczniów i nauczycieli o projekcie: tematyce, krajach partnerskich.

2.

Opracowanie broszurek i prezentacji multimedialnych prezentujących ważne punkty geograficzne, symbole narodowe, postacie oraz ciekawostki o krajach partnerskich.

dokument foto 

3.

Wykonanie loga projektu.

kamera

4.

Przygotowanie prezentacji multimedialnej o tradycjach bożonarodzeniowych w Polsce.

 foto

5.

Stworzenie postaci babci wchodzącej w skład międzynarodowej rodziny  ‘The Time Watch Team'.

 foto

6.

Umieszczanie informacji o projekcie na stronie internetowej programu e-twinning.

internet

7.

Wykonanie dowolnego produktu promującego projekt.

foto foto

8.

Spotkanie projektowe w Finlandii.

dokument  kamera

9.

Opracowanie broszurki pt „Moje miasto rodzinne: dzisiaj i w przeszłości”.

dokument

10.

Wykonanie albumu pt. „Wspomnienia babci”

dokument

11.

Przygotowanie Gift box’u z symbolami narodowymi.

12.

Spotkanie projektowe w Hiszpanii.

aktywna-tablica-2-150x150   logo  logo gios  szkolawchmurze microsoft logotype-1536x626