A- A A+

Comenius 2010 - 2012

'Towards a greener future' to projekt, w realizację którego zaangażowane są: Francja, Grecja, Hiszpania, Polska, Rumunia, Słowenia, Włochy. Jednym z ważniejszych zadań zaplanowanych w projekcie jest poznanie różnorodności i bogactwa przyrodniczego Europy. Zakładając wspólną wymianę produktów cząstkowych i końcowych powstałych podczas współpracy międzynarodowej, oczekujemy zmiany postaw uczniów w zakresie zachowań ekologicznych. Wiąże się to z poznaniem najbliższego otoczenia-okolicy domu i szkoły własnego kraju i państw biorących udział w projekcie, oraz wszelkich powiązań i zmian zachodzących w środowisku.logo5a

Projekt uwzględnia zainteresowania dzieci (10-12 lat) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, uczniów słabych i zdolnych oraz należących do różnych grup etnicznych i daje im możliwość realizacji własnych pomysłów. Chcemy by uczniowie byli aktywni, by ich działaniom towarzyszyły emocje, by odczuwali satysfakcję z tego co wykonali. Dlatego będziemy stosować różne metody, techniki i formy pracy. Proponujemy zadania, które w namacalny sposób pokażą, jaki jest stan naszego najbliższego otoczenia. Będziemy uczyć dokonywania wyborów w duchu odpowiedzialności za stan środowiska oraz świadomości zależności pomiędzy naszymi codziennymi działaniami a sytuacją ekologiczną Ziemi. Nacisk będziemy kłaść na te aspekty ochrony przyrody, które dadzą uczniowi możliwość bezpośredniej reakcji. Chcemy, aby uczniowie nabytą wiedzę i umiejętności przenosili na codzienne życie.

Strona projektu 'Towards a greener future'

aktywna-tablica-2-150x150   logo  logo gios  szkolawchmurze microsoft logotype-1536x626